MY :)

kto sme

Mladí ľudia s otvorenými očami , ušami, srdciami...

Tí, ktorí si uvedomujeme, že ak je čas najvzácnejšia vec zo

všetkých, tak je premrhanie času najväčšie premrhanie času,

pretože stratený čas nemožno znova nájsť.

 

Mladí ľudia väčšinu tohto času trávia v škole a preto im takýmto

spôsobom ponúkame možnosť ako žiť svoj život naplno

a svoj voľný čas využiť čo najefektívnejšie.

 

o čo nám ide

Hľadáme spôsoby akými by sme mohli slúžiť ľuďom

okolo nás a tešiť sa pritom z vytvoreného úsmevu na ich

tvárach. :)

Podieľame sa na organizácii mnohých školských

podujatí. Taktiež sa snažíme o adekvátne riešenie

sťažností a problémov našich študentov, o rozvíjanie ich

 organizačných schopností a komunikatívnosti.

Študentskú radu tvoria zástupcovia tried SŠ Nižná a

 pedagogický koordinátor p.u. Mgr. Karin Kakačková.

 

 

členovia

koordinátor : Mgr. Anna Benická, Ing. Lenka Badlíková

členovia: 

I. AUG - Eva Valková, Timea Snováková

I. B - Pavol Reguly

I. C - Marek Zajonc

II. A -  Andrej Dreveňák

II. AU - Lenka Červeňová, Patrícia Kovalčíková, Mária Kekeláková

II. B - Filip Sťahuliak, Dávid Valaštek

II. G - Natália Domiňáková, Bianka Ivanová

II. J - Roman Machovec

II. TS - Michaela Toporová

III. A - Martin Koľada

III. AU - Vanesa Jandurová, Matúš Ďjubašák

III. B - Rastislav Vrobel, Juraj Krkoška

III. C - Tomáš Rabčan, Rastislav Gluch

IV. A - Peter Záň

IV. AMC - Roman Geloň

IV. B - Patrik Janťák, Ján Fašánok, Ľubomír Gavlas

IV. C - Patrik Piovarči

I.TN - Erika Gondová

 

 

 

Vy :)

Naša stránka vznikla a funguje najmä kvôli vám :) Chceme byť tak opäť trošku bližšie k našim študentom- takým, akými my samy sme.

Všetky naše akcie nerobíme pre seba, ale pre vašu radosť - takže aj tú našu :)

Tak čakáme aj na vaše komentáre, otázky, na vašu návštevnosť.