šk. rok 2012/2013

06.01.2013 23:08

 

 

 

Október   – Deň úsmevu

                 - Imatrikulácia

 

November - projekt: „Vlastný kalendár“

            

December - Deň boja proti AIDS

                 -  Mikuláš

                 -  Vianočná akadémia

                 -  Naša víkendovka                 

Január – Deň objatí

 

Február - Valentínska zábava

 

Marec -  Medzinárodný deň žien

          - kampaň ku DŇU POČATÉHO DIEŤAŤA

 

Apríl - : „ Deň bláznov“

 

Máj - Bambiriáda

 

Jún - Naša víkendovka

 

—————

Späť