1.12. 2011 Deň boja proti AIDS

01.12.2011 20:17

Červené stužky.

Vo štvrtok  1.decembra sme na našej škole rozdávali červené stužky . Červená stužka  je symbolom solidarity k ľudom HIV- pozitívnym a k ľudom žijúcim s aidsom.. Tento rok bol piatim ročníkom tejto kampane . Kampaň sa  považuje  za najúčinnejší prostriedok boja proti HIV/AIDS a je tiež  kampaňou mladých a je venovaná mladým. 

Programom kampane bola tvorba stužiek, ktoré vyrobili študenti zo žiackej rady. Ďalším bodom programu bola odborná  prednáška o HIV/AIDS . Na túto prednášku pre našu školu  sme pozvali profesorku z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá prišla aj so svojou študentkou z Fakulty zdravotníctva. Prednáška prebiehala počas 3-5 vyučovacej hodiny, trvala cca jednu vyučovaciu hodinu a bola tvorená tak , aby jej každý žiak porozumel. Na prednáške sa zúčastnili vybrané triedy najmä prvého a druhého ročníka aj s profesormi .   Po skončení si mohli žiaci zobrať červenú stužku, ktorá bola zadarmo. Stužky sa rozdávali celý  deň  a boli určené pre všetkých žiakov našej školy .

 

 

—————

Späť