školský rok 2014/2015

29.10.2014 18:59

V školskom roku 2014/2015 ŽŠR  zorganizovala niekoľko podujatí:

 •  „BIELA PASTELKA“ - verejná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým v Nižnej - 24. 9. 2014
 • „Mladý líder na vidieku“ -  26.-28.9.2014 v Terchovej
 • Imatrikulácia študentov prvých ročníkov Spojenej školy v Nižnej - 9. 10. 2014
 • Propagácia ŽŠR na ZŠ - november 2014
 • Školenie žiackych školských rád - 16. - 18. 11. 2014 v hoteli Junior Jasná
 • Stretnutie s pánom riaditeľom Ing. Petrom Smolárom - 26. 11. 2014 v Nižnej
 • Mikuláš na Spojenej škole v Nižnej - 5. 12. 2014
 • 1.zasadnutie Krajského stredoškolského parlametnu - 8. 12. 2014 vŽiline
 • "Vianočná akadémia" - 19. 12. 2014
 • "Deň úsmevu" - 29. 1. 2015
 • "Valentínske palacinky" - 13. 2. 2015
 • Stretnutie koordinátorov a členov regionálneho parlamentu ORAVA - 2. 3. 2015 v Námestove
 • "Deň učiteľov" - 26. 3. 2015 v Nižnej
 • 17. valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja - 17. - 19. 4. 2015 v hoteli Junior Jasná
 • 2.zadadnutie Krajského stredoškolského parlamentu - 28. 4. 2015 v Žiline
 • Športovo-relaxačný deň na kolkárni pod Kľozovom - 13. 5. 2015 v Trstenej

 

 

—————

Späť