šk. rok 2013/2014

17.11.2013 17:24

Október   – Deň úsmevu

                 - Imatrikulácia

 

December - Deň boja proti AIDS

                 -  Mikuláš

                 -  Vianočná akadémia

 

Január – Deň objatí

 

Február - Valentínska zábava

 

Marec -  Medzinárodný deň žien

          - kampaň ku DŇU POČATÉHO DIEŤAŤA

 

Apríl - : „ Deň bláznov“

 

Máj - Bambiriáda

 

 

—————

Späť