šk. rok 2011/2012

25.10.2011 19:03

 

September - rozhlasová relácia k spomienke na Pavla Demitru

 

Október   – Deň úsmevu

                 - Imatrikulácia

                 - Naša víkendovka

 

November - projekt: „Vlastný kalendár“

            

December - Deň boja proti AIDS

                 -  Mikuláš

                 -  Vianočná akadémia

 

Január – Novoročná kapustnica

 

Február - Valentínska zábava

 

Marec -  Medzinárodný deň žien

          - kampaň ku DŇU POČATÉHO DIEŤAŤA

 

Apríl - : „ Deň bláznov“

 

Máj - Bambiriáda

 

Jún - Naša víkendovka

 

—————

Späť