šk. rok 2010/2011

25.10.2011 18:57

Október - Imatrikulácia

 

 

November - Vzdelávací seminár

 

 

December - Deň boja proti AIDS

                   - Mikuláš

                   - Vianočná akadémia

 

 

Január - Chata Oravice :)

            - náš web

 

 

Február - Valentínska zábava

             - billboard o nás (propagačný materiál)

 

 

Marec - Medzinárodný deň žien

            - odovzdávanie autobus. lístkov

            - kampaň ku DŇU POČATÉHO DIEŤAŤA

 

 

Apríl - 1.apríl

         - verejná zbierka "Zo  srdca Deťom"

 

 

Máj - 21.5 Bambiriáda (www.bambiriada.sk)

              + Bambiriáda "inak"

 

Ďalej organizujeme rozhlasové relácie, tvoríme prezentácie o  našej študentskej rade a tiež o iných témach, robíme nástenky, snažíme sa vyhovieť žiadostiam našich študentov, komunikujeme s pánom riaditeľom Ing. Petrom Smolárom

... robíme čo vládzeme a môžeme :) ...sme otvorení pre vaše požiadavky, či nápady, problémy

 

—————

Späť