26. -28. 9. 2014 - Mladý líder na vidieku

29.10.2014 18:08

MLADÍ LÍDER NA VIDIEKU

 

Rada mládeže Žilinského kraja realizovala v dňoch 26.-28.9.2014 v Terchovej vzdelávací workshop pre 15 mladých ľudí, ktorí žijú na vidieku alebo v malom mestečku. Vzdelávanie bolo zamerané na podporu sociálnych zručnosti v komunikácií a tímovej práci, na poznatky o fungovaní samosprávy a miesta mladých ľudí v nej.

„Človek, ktorý nie je ľahostajný k životu.“ Takto jedna účastníčka vzdelávania definovala lídra, ktorý žije na vidieku alebo v malom meste.

Aj dve študentky Spojenej školy v Nižnej, zároveň aktívne členky žiackej školskej rady, a to Erika GondováNikola Harkabuzová z III.TJ triedy, sa zúčastnili spomínaného workshopu, ktorý bol zameraný na výmenu a získavanie informácií a skúseností pri práci s mládežou na vidieku (napr. plánovanie a organizovanie mládežníckych podujatí na vidieku, spolupráca so samosprávou, základy projektového manažmentu, a pod.). Zároveň spoznali nových zaujímavých ľudí a získali nové kontakty, informácie.

Vzdelávanie bolo súčasťou projektu „ RYS – Rural Youth Support“ podporenom Národnou agentúrou programu Mládež v akcii.

Pár fotiek z workshopu:  

mladý líder na vidieku.docx (582,6 kB)

—————

Späť