20.12.2012 Vianočná akadémia

25.12.2012 20:08

 

Tak, ako každý rok, ani tento rok nemohol byť výnimka. V predvianočnom čase sa našlo zopár dobrovoľníkov z tried , pripravili si nejakú scénku, pesničku ,tanečné predstavenie alebo niečo iné.

20. decembra 2012 sa v kinosále nižňanskej Rotundy uskutočnila Vianočná akadémia.Zážitok to bol. Nič iné sa ani od toho nedalo čakať. Všetci vydali zo seba to , čo vedeli. Niektorí prekvapili ,iní potvrdili , že sú dobrí a ďalší spravili to ,čo sa od nich čakalo.

Spevácke duo, klavírne sólo, ďalší speváci s hrou na harmonike ,hra na gitare so spevom- toto číslo bolo mimoriadne dobré ( pre väčšinu ľudí je ťažké hrať na gitare, nieto sa ešte na spev sústrediť pri tom), tanečné predstavenia boli taktiež výnimočné, hlavne počtom zúčastnených žiakov z triedy v niektorých prípadoch, sólo tanečník (radosť pozerať), svetelný tanec( originálne) ,ale aj scéenka zo shakespearovského divadla, predstavenie žiakov z divadelného krúžku a aj samotného školského parlamentu a ďalšie skvelé čísla .

Potvrdilo sa , že naši žiaci sú kreatívni a keď sa nechcú učiť jeden deň , sú schopní aj niečo pekné vyprodukovať. Oceňujeme aj našich prvákov, z ktorých sa pomerne dosť veľa tried zapojilo . Takisto žiaci posledného ročníka ukázali niečo , na čo sa len tak nezabudne.

Špeciálne ďakujem patrí školskej rade , ktorá sa o to všetko postarala a pri tom dokázala vytvoriť zimomriavky na koži svojím predstavením.

Chcela by som ďalej odoslať odkaz z toho, čo sa nám snažili ukázať divadelníci aj školská rada, že svet by bol omnoho tmavší a chladnejší a bez nejakej väčšej schopnosti lásky k blížnemu, ak si nebudeme pomáhať. Pomáhať sa oplatí, všetko dobré sa vracia.

Ešte raz ďakujeme , tešíme sa na ďalší rok akadémie . Tak žiaci nehanbiť sa a zapojiť sa. 

—————

Späť