13.10. 2011 Imatrikulácia

06.11.2011 11:18

Viac než ste videli, počuli, viac ...

 

Imatrikulácia- pre prvákov možno deň strachu, očakávania, prekvapenia, nedočkavosti... pre nás, študentov študentskej rady- zhon, stres, príprava, no tiež spoločný čas.

Prípravy vrcholili, stres stúpal, ešte kde-tu tu niečo priniesť, urobiť, pripraviť, a už len čakať na tú chvíľu, kedy sa naša škola zaplní prvákmi a všetko musí už frčať. Tak, a začali sme. Pochod Nižnou bol rýchly, prváci nedočkaví a my snáď pripravení.

Bažanti dostali náramky „odsúdený“, a pomaly napĺňali jedáleň. Súd mohol začať. Všetkým nám bolo jasné proti čomu sa bažanti previnili, vnikli do budovy SŠ v Nižnej bez povolenia, len tak, a tvárili sa neškodne, my sme však pravdu poznali a tak sme to v pravú chvíľu uviedli na správnu mieru.

Odsúdení súhlasili z výškou trestu a celkom bez bolesti zvládli Imatrikulačný pochod.

Súd sa skončil.

Tešili sme sa na čas, kedy bažantov- našich prvákov, privítame medzi sebou ako rovnocenných študentov.

Chceli sme ich trošku rozveseliť a tak sme si pre nich pripravili rôzne súťaže, hry... Testovali sme ich schopnosti, vedomosti, skúšali sme ich cukrárske znalosti, ich šikovnosť, kreativitu... Trápili sme jednotlivcov, skupinky, celé triedy... Posmiali sme sa, zasúťažili, vyhodnotili tých najšikovnejších, naj triede sme odovzdali odmenu- 3 pizze.

Bažantský bol pri konci, aj sme boli rady, prváci sa už nevedeli dočkať zábavy.

A tak o necelú hodinku už vyhrával Dj Ero a Dj Pallo v našej jedálni a ľudmi sa to len tak hmýrilo. Diskotéka pokračovala do 21:30 hod. Hoci sme s a nevyhli mladým ľudom, ktorí nepoznajú hranice, či nevedia, čo sa robí na diskotéke, no tešili sme sa z tých, ktorí tancovali až im nohy „horeli“.

Zábava sa skončila, rýchlo sme upratali čo sme mohli na chviľku sa všetko utíchlo. Prišlo ráno, a s ním sťažností na neporiadok, či včerajší večer. A tak , sme sa my, študenti študentskej rady rozpŕchli po Nižnej a pekne všetko postupne z vrecami v ruke, upratovali a zbierali smeti.

I v nás stále zneli slová nespokojnosti od ľudí, ktorí sa na niečo sťažovali. Aj nás trápilo, že to všetko nedopadlo perfektne, bez spokojnosti, bez pokojnej zábavy.. aj my sme si to ináč predstavovali.

Snažili sme sa, ako sme vedeli, celý ten čas pred tým, ktorí iní ľudia nevideli, sme venovali poctivej príprave a snahe urobiť prvákom naozaj pekný a zaujímavý  program i zábavu. Naozaj úprimne sme sa na to tešili, dávali sme do toho nie len svoje ruky, či mozgy, ale i svoje srdcia. A práve aj preto, nás mrzí, že dnes, po imatrikulácií, sa hovorí len o tom, čo nebolo dobré, či čo mohlo byť ináč, ale to, čo zanietení  mladí urobili, a čo sa prvákom naozaj páčilo, to už je v pozadí.

Je pravda, že zlo sa šíri rýchlejšie, aj niektoré momenty z tohto bažantského sú toho dôkazom. No my si tiež myslíme, že dobro je mocnejšie ako zlo, hoci menej viditeľné . Možno to bola skúška pre nás, pre nižnianské ulice, či trávniky, i pre samých nižniancov. My sme tam však boli, mohli nás vidieť s plnými vreciami, s toľkými odpadkami, no predsa z úsmevom na tvári.

 

 

 

Mnoho ľudí nevidí do všetkého, chceli sme prvákom dať naozaj viac, nešlo nám o podceňovanie, či o vybúrenie si našej škodoradosti. Chceli sme ich spokojnosť a mali sme nádej, že aspoň jeden z prvákov bol  hrdý na to, že nemusel zažívať podceňovanie, ale radostné prijatie do našej školy. Nestali len študentami našej školy, ale aj jej neodlúčiteľnými a dôležitými členmi.

 Naši Prváci, sme rady, že Vás tu máme, a chceme, aby ste sa tu cítili skutočne dobre.

...vaša študentská rada

 

PS:... ďakujeme DJ Erovi za super zábavu, i všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (len povzbudivým slovom, úsmevom, či drobnou pomocou) pomohli.

viac foto  tu: 

—————

Späť